شرکت کیمیا طب برسام دارای کادری مجرب و تحصیل کرده به منظور ارتقاء سطح کیفی و رفاه حال مشتریان و پزشکان ، سامانه دنتیس کار را راه اندازی کرده است

دنتیس کار با هدف خدمت به جامعه بزرگ دندان پزشکی و متولیان امر سلامت به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی وارتقاء سطح کیفی خدمات توسط پزشکان ، خرید وفروش تجهیزات دندان پزشکی ، آموزش های تخصصی ویژه تکنسین ها ، و کارآفرینی در حوزه مهندسی پزشکی گامی بزرگ برای کشور عزیزمان برداشته است و در حال حاضر با همکاری کالج مجازی آموزش های نوین کاربردی در حوزه آماده سازی فیلم های آموزشی در حوزه های مهندسی  وسلامت در حال فعالیت میباشد 

تیم ما

دفتر کار ما

Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image

تصاویر مجوزها

Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image